Oferta

Kontakt

Jednolite Pliki Kontrolne
Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2018 roku. Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. System do księgowania, z którego korzystamy w Biurze Rachunkowym AS jest dostosowany do wysyłania jednolitych plików kontrolnych.

Nasze usługi:

Nasza oferta skierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Uwalniamy Państwa od ciężaru prowadzenia księgowości, gwarantując dyskrecję, terminowość, sumienność i rzetelność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przejmując na siebie ciężar kontaktów z urzędami oszczędzamy Państwa czas i pieniądze.

Biuro Rachunkowe AS oferuje kompleksową obsługę księgową dla małych i średnich podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności i formie prawnej.

Świadczymy profesjonalne usługi księgowe w zakresie:

 • prowadzenia pełnej księgowości (Księgi Handlowe),

 • prowadzenia księgowości uproszczonej (Podatkowe KsięgiPrzychodów i Rozchodów, Ryczałt),

 • Ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

 • Ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,

 • Przygotowania deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT, PFRON i innych,

 • Przygotowania deklaracji dla ZUS i ich przesyłu elektronicznego,

 • Sporządzania rocznych sprawozdań finansowych,

 • Przygotowania rocznych rozliczeń podatkowych,

 • Realizowanie indywidualnych potrzeb Klienta z zakresu księgowości,

W ramach kompleksowej obsługi Biuro Rachunkowe AS zapewnia Klientom:

 • reprezentowanie ich przed urzędami skarbowymi, ZUS, KRS, GUS, PFRON

 • bezpłatny odbiór dokumentów z siedziby Klienta (Nowy Sącz i okolice)

 • bezpłatną pomoc w założeniu działalności gospodarczej osobom fizycznym (wypełnianiu deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych)

 • możliwość łączności z nami za pośrednictwem serwera

 • dużą dyspozycyjność i indywidualne podejście do każdego klienta.

Biuro przejmuje odpowiedzialność za terminowe przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów do rozliczeń z ZUS-em, Urzędem Skarbowym, GUS-em, PFRON-em.

Dla tych z Państwa , którzy całość spraw związanych prowadzeniem kadr i płac chcą przekazać do obsługi przez biuro rachunkowe możemy zaoferować:

 • kompleksową obsługę kadrowo-płacową,

 • prowadzenie kart wynagrodzeń

 • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,

 • prowadzenie ewidencji badań wstępnych, okresowych, kontrolnych,

 • ewidencjonowanie czasu pracy i nieobecności,

 • obsługa zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych (przygotowywanie umów, rachunków),

 • sporządzenie list płac,

 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US, PFRON

 • sporządzenie deklaracji i zaświadczeń dla pracowników,

 • obliczanie należnych składek ubezpieczeniowych, zaliczek na podatek od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych,

Usługi kadrowo-płacowe prowadzimy przy wsparciu licencjonowanych systemów informatycznych.

Rozliczanie dochodów za 2012 rok
– zeznania roczne PIT-36, PIT-36L PIT-37 oraz PIT-28

 


Rozliczenie jednej osoby

Rozliczenie wspólne małżonków
Rozliczenie wspólne z dzieckiem

Jeden dokument potwierdzający źródło dochodów – PIT-11

30,00 zł 40,00 zł

Dwa i więcej dokumentów potwierdzających źródło dochodów- PIT-11

40,00 zł 50,00 zł

 

Podane ceny są cenami brutto.

Oferta dla naszych klientów:

 • jeżeli zeznanie roczne opiera się tylko na wynikach z działalności gospodarczej, którą rozliczamy i nie występują żadne doliczeni, odliczenia i ulgi, to wówczas sporządzamy je w ramach obsługi księgowej firmy, bez żadnych dodatkowych opłat

 • w pozostałych przypadkach obowiązują powyższe ceny pomniejszone o 10,00 zł

   

UWAGA!

 • Ze względu na różny stopień złożoności spraw opłata za rozliczenie innych przypadków, m.in.: Odpłatne zbycie nieruchomości oraz Przychody uzyskane za granicą – wyceniana jest indywidualnie, po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy.

   

PAMIĘTAJ!

 1. Do rozliczenia ulgi internetowej podaj tylko wydatki za internet faktycznie zapłacone w 2012 roku. Uwaga!Zmiana zasad rozliczania ulgi internetowej – dostarczając dokumenty do rozliczenia, zapytaj nas o szczegóły.

 2. Rozliczenie wspólne małżonków może być dokonane tylko wtedy, gdy małżeństwo trwało przez cały rok 2012,
  np. małżeństwo zawarte w 2011 roku.

 3. Rozliczenie wspólne małżonków może być dokonane nawet wtedy, gdy jeden z małżonków nie osiągnął w 2012 roku żadnych dochodów lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

 4. Nawet jeżeli uzyskany dochód w 2012 roku nie powoduje obowiązku zapłaty podatku (czyli nie przekracza 3.091,00 zł), to i tak mamy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. A jeżeli od tego dochodu pobrano zaliczkę
  na podatek, zostanie ona nam zwrócona jako nadpłata podatku.

Od dnia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku, wzrosła stawka podatku VAT na większość materiałów budowlanych z 7% na 22%. Aby zrekompensować indywidualnym inwestorom tą podwyżkę, powstała ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468) regulująca zasady zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynku mieszkalnego.
Umożliwiono w ten sposób odzyskanie powstałej różnicy w podatku VAT. Wiąże się to z koniecznością złożenia wniosku do urzędu skarbowego i indywidualnym ubieganiem się o zwrot tej kwoty.
Biuro rachunkowe AS świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie, jeśli chcesz ubiegać się o , zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

KTO OTRZYMA ZWROT?

 1. Uprawnionymi do złożenia wniosku o zwrot VAT z materiałów budowlanych są osoby fizyczne, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na:

 • budowie budynku mieszkalnego;

 • nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie, (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;

 • remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

 1. Poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,

 2. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%,

 3. nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w związku z inwestycjami wymienionymi w pkt 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej np. deweloperzy, firmy budowlane),

 4. posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy zwrot vat za materiały budowlane– Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego (akt własności, umowa najmu, użyczenia, spółdzielcze prawo do lokalu itp.),

 5. posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

PAMIĘTAJ
Odliczeniu podlegają tylko wydatki na materiały mające ścisły związek z remontowanym mieszkaniem bądź budowanym domem, nie odliczysz więc wydatków na zakup kostki brukowej wykorzystanej na podjazdy, płotu betonowego, ogrodzenia czy bramy wjazdowej.


OFERUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ ZA NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ !!!

CENNIK:
Przygotowanie wniosku jest z pewnością bardzo pracochłonne. Dlatego możesz powierzyć to specjalistom.
Opłata za przygotowanie wniosku uzależniona jest od ilości dostarczonych faktur, nie zaś od kwoty przysługującego zwrotu.

50 zł za przygotowanie wniosku + 2 zł za każdą dostarczoną fakturę.

BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ POZYCJI NA FAKTURZE ANI NA KWOTĘ ZWROTU !!!

Wystarczy policzyć faktury i zdecydować czy chcesz samemu przygotowywać wniosek, czy oddać to w ręce specjalistów. Czas przygotowania wniosku 2-5 dni !!!